Wienerberger

Další rozvoj projektových firem ohrožuje kritický nedostatek kapacit a nekvalitní legislativa

vydáno: 05.09. 2018

Pozornost ředitelů projektových společností bude v následujícím roce zaměřena především na získávání zakázek v ČR a najímání nových pracovníků. Největší brzdou dalšího rozvoje je přitom byrokracie a nekvalitní legislativa doprovázená nedostatkem volných kapacit. Veřejní investoři stále kladou vyšší důraz na cenu stavby než na její kvalitu; u privátních investorů je situace v této otázce vyrovnanější. Celková příprava staveb investory pak zůstává v průměru na stejné úrovni jako v loňském roce. Vyplývá to ze Studie projektových společností Q3/2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Graitec.

Klíčovou činností, které se budou ředitelé projektových společností v následujících 12 měsících přednostně věnovat, je získávání nových zakázek na území ČR. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje maximální prioritu, této činnosti ředitelé přiřadili hodnotu 8,1 bodu. Důležité bude pro firmy také najímání nových pracovníků (6,2 bodu z 10) a plánování a projektový management (5,8 bodu z 10). Nejméně se budou naopak věnovat akvizicím jiných společností (3,8 bodu z 10) a změnám nabídky tak, aby co možná nejvíce odpovídala aktuální poptávce (3,9 bodu z 10).

„Většina projektových firem se v současné době potýká především s největším interním limitujícím faktorem, které vycházejí především z nedostatku vlastních personálních kapacit. Zároveň je možno dodat, že i outsourcing některých aktivit a služeb je problematický ze stejného důvodu,“ říká Jan Lidral, Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH. Svůj pohled přidává také Petr Novotný, ředitel, Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného. „V současné době jsou limity rozvoje následující - administrativní náročnost a formální nejistota při zpracování dokumentace v souvislosti s novelou stavebního zákona. Další administrativní náročnost přináší zpracování projektových dokumentací projektů podporovaných některými dotačními tituly. Splnění některých podmínek je v rozporu s technickým myšlením a optimálním fungováním dopravní infrastruktury. Druhým faktorem s negativním vlivem na růst firmy je nedostatek technicky vzdělaných a motivovaných vysokoškoláků.“

V dalším růstu přitom nejvíce projektové společnosti limituje byrokracie a nekvalitní legislativa. Tomuto faktoru ředitelé přiřadili 7,4 bodu z maximálních 10, které již znamenají ohrožení růstu firmy. Další významnou brzdu rozvoje sektoru představuje nedostatek zkušené pracovní síly/kapacit (6,7 bodu z 10) a příliš nízké ceny realizovaných zakázek (6,0 bodu z 10). Nejméně omezujícím faktorem růstu je naopak nedostatečná optimalizace interních procesů (2,7 bodu z 10) a nedostatečné vybavení (3,2 bodu z 10).

„V růstu nás nyní limituje pravděpodobně nejvíce nedostatek nových pracovníků, a také menší zisk, než jsme si naplánovali a než bychom si přáli. Z toho plyne logické omezení investic. Současně si tvoříme rezervu na relokaci sídla, která nás čeká v roce 2019,“ komentuje situaci Martin Höfler, ředitel a předseda představenstva, PUDIS, a.s. Jeho slova doplňuje Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva a výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a.s. „Určitě nás velmi limituje strnulost a obchodní politika softwarových firem. Na jedné straně neochota těchto firem (až na výjimky)  pružně adjustovat svoje software na české prostředí (asi je pro ně zdejší trh příliš „malý“) a velmi pomalá dynamika vývoje jejich software pro projekční práce ve 3D, naopak na druhé straně dusí vyšší aplikace nových verzí jejich software dogmatické uplatňování „světových“ cen i na český trh.“

Zadavatelé u svých zakázek stále dávají vyšší prioritu nízké ceně oproti kvalitě stavby. Ředitelé projektových společností přitom ohodnotili veřejné investory 3,0 bodu na škále 1 až 10, kdy 1 vyjadřuje maximální důraz na cenu a 10 maximální důraz na kvalitu. Privátní investoři pak v průměru dbají na kvalitu téměř stejně jako na cenu (5,1 z 10).

Celková příprava staveb ze strany investorů zůstává z větší části stejná, jako byla v roce 2017, přičemž u veřejných investorů se jedná o 78 procent a u privátních 74 procent. Zlepšení ředitelé projektových firem zaznamenali jen v 10 procentech, respektive 16 procentech projektů. Investoři přitom dokáží jasně zadat projekt ke zpracování v převážné většině případů jen částečně (73 procent) či dokonce vůbec (21 procent).

„Odpověď na tuto otázku je poměrně složitá, protože se setkáváme se s různými typy klientů. Obecně se ale dá říci, že většina projektů se potýká v průběhu zpracování s požadavky na změny zadání ze strany klienta. Kvalitní řízení těchto změn je většinou hlavním úskalím projektu a vyžaduje erudované a zkušené vedení. Snažíme se méně zkušené klienty provázet procesem změn projektu a upozorňovat je na rizika s tím spojené,“ tvrdí Petr Ščurkevič, ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. „Z mojí zkušenosti dělají dobrá zadání soukromí investoři, kteří rozšiřují nebo expandují a prošli si peripetiemi se zadáním již v minulosti a jsou již poučeni, že jasně zadaný projekt jim ve finále ušetří nemalé náklady,“ dodává Martin Kovář, obchodní ředitel, člen představenstva, EXCON, a.s.

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , stavební prvky , kovovýroba , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , zemní práce , autodoprava , výroba z betonu , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , podlahové krytiny , výroba oken a dveří , oplocení, brány