Wienerberger

Jak se mění trh v oboru střech a střešních krytin

vydáno: 18.07. 2019

JAK SE MĚNÍ TRH V OBORU STŘECH A STŘEŠNÍCH KRYTIN?

 

Již po třetí jsme provedli rozsáhlý průzkum. Zjistili jsme tak pro vás zajímavé trendy v oboru střech roku 2018 na základě anonymního dotazníku. Respondenty byli odborníci z oboru střechařských i stavebních firem z celé republiky, kteří exkluzivně pro náš odborný portál Krytiny-střechy.cz odpovídali na několik dotazů. Za všechny odpovědi děkujeme 87 odborníkům i řemeslníkům a doufáme, že jejich názory přispějí k rozvoji tohoto odvětví.

Statistiky z průzkumu minulého srovnání roku 2016 s rokem 2017 a statistiky roku 2016.

 

Výstup z anonymního dotazníku Trendy ve střechách 2018

Na jaké typy staveb jste v roce 2018 nejčastěji pokládali střešní krytiny?

Nejčastějším případem pokládky střešní krytiny jsou rodinné domy, jejichž podíl ze všech provedených pokládek činil 68 %. Z toho se převážně jednalo o opravu střechy stávajících domů.

 

V porovnání s výsledky za předchozí 3 roky je tato tendence stejná, tzn. více oprav než novostaveb.Zajímavé je, že i v segmentu bytových domů a průmyslových objektů převažují opravy nad novostavbami.

 

Jaké střešní krytiny jste v roce 2018 nejčastěji pokládali?

Pálené tašky byly využity na 22 % střech, srovnatelné zastoupení vykazují plechové tašky (17 %) a betonové tašky (16 %). V dalším pořadí byly pokládány trapézové plechy, plechové šablony, asfaltové šindele a plastové šablony. V celkových hodnotách podle skupin materiálů vedly v loňském roce plechy s pokládkou na 42 % střech před taškami s 38 % podílem. Nejmenší zájem byl o eternit.

 

V porovnání s předchozími roky vykazují plechové krytiny stále rostoucí tendenci, kdy se z 29 % z roku 2016 vyhouply na 42 % a dostaly se na první místo v pokládce krytin. Tašky za poslední dva roky klesly o 4 % na 38 %.

 

Jaké jsou vaše zkušenosti, podle jakých kritérií vybírají zákazníci střechu?

Hybatelem při rozhodování o tom, jakou krytinu na střechu položit je doporučení a cena. Obě hlediska nesou 30% podíl na rozhodování. Asi nejméně zajímají budoucí majitele či investory vlastní reference pokrývačů (investory více zajímá doporučení). Jen 4 % krytin jsou ovlivněna požadavky památkářů.

  

Cena hrála v porovnání s předchozími lety stejnou úlohu, ale význam doporučení se přehoupl z hodnot kolem 24 % přes hranici 30 %.

 

Jak hodnotíte sezonu 2018 oproti sezoně 2017 v počtu zakázek a v počtu zájemců o vaši práci?

Jen 5 % respondentů pociťovalo pokles zakázek. Čtvrtina se vyjádřila, že počet je srovnatelný s předchozím rokem. Podle ostatních respondentů, kteří tvoří většinu, byl znát nárůst počtu zakázek. Takto se vyjádřilo 69 % respondentů.

  

Jaký je trend požadavků zákazníků na nákup materiálu?

Střechu na klíč řeší stavební firmy a řemeslníci u 75 % zakázek. V porovnání s posledními 3 roky jdou zakázky typu „střecha na klíč“ stále nahoru. Z necelé poloviny všech realizací v roce 2016 se zakázky na klíč vyhouply až na ¾ všech zakázek.

  

V jaké vzdálenosti do sídla firmy realizujete střechy?

Většina odborníků a řemeslníků realizuje zakázky v nejbližším okolí do 50 km. Více než čtvrtina, tedy 26 % zakázek, je realizováno ve vzdálenosti do 100 km a na větší vzdálenost až do 200 km řeší zakázky jen 8 % respondentů.

 

Ve srovnání s předchozím rokem 2017 se mírně snížilo procento zakázek v okruhu do 50 km, z 62 % kleslo na 51 %, zato ale narost počet zakázek do 10 km, z původních 5 % v roce 2017 na 11 % v roce 2018.

 

Jaká je pro vás nejtěžší zátěž při práci?

Nabídky, rozpočty a administrativa jsou nejvíce zatěžujícími činnosti, které spadají do činnosti stavebníků a řemeslníků. Je to dáno i tím, že ne každá nabídka se realizuje. Nabídky a rozpočty nerado zpracovává 43 % respondentů, administrativou se nerado zabývá 35 %. 

  

Obdobné zjištění vyplynulo i z dotazníkového šetření v předchozích letech. Tehdy ale do zátěže při práci spadlo s 30 % podílem počasí.

Závěr

 

Z dotazníků vyplývá, že nejčastějšími pokládkami bývají zakázky na opravy střech, ať už u rodinných domů, bytových domů či průmyslových objektů. Z materiálů stále roste pokládka plechů, které byly vybrány jako střešní krytina u většího množství realizací střech než tašky. Největší vliv na výběr krytiny má cena a doporučení a nejčastěji jsou střechy prováděny kompletně na klíč. Mezi činnosti, které představují největší zátěž, spadá stejně jako v předchozích letech zpracovávání nabídek, rozpočtů a administrativa.

 

Autor: Krytiny-Střechy
Pozn. k obrázkům: některé odpovědi nedávají dohromady přesně 100 % kvůli desetinovému zaokrouhlování.

 

Tabulky lze dodat i jako tabulky v Excelu, které lze vzhledově změnit podle vzhledu Vašich webových stránek.

 

Odkaz článku na našich webových stránkách:https://www.krytiny-strechy.cz/technicke_info-k-navrhovani-strech/stresni-krytiny/22098-jak-se-meni-trh-v-oboru-strech-a-stresnich-krytin-a.html#.XS12gdMzaqR

 

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , stavební prvky , kovovýroba , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , zemní práce , autodoprava , výroba z betonu , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , podlahové krytiny , výroba oken a dveří , oplocení, brány