Wienerberger

Klíčovým kritériem pro výběr stavební firmy je u zákazníků stále nabízená cena, nejmenší vliv na rozhodování má reklama

vydáno: 31.05. 2018

Zákazníci si vybírají stavební firmy především podle nabízené ceny, předchozích zkušeností a termínu dodání, nejmenší roli při jejich rozhodování hraje reklama. Stavební společnosti naopak získávají zakázky na základě dlouhodobé spolupráce a osobních kontaktů. Interní směrnice je přitom ochotna pro získání zakázky překročit nadpoloviční většina firem. Aktuální stavební zákon je v současné době stavebními společnostmi hodnocen značně rozporuplně. Se žádostí o úplatek se v minulém roce setkalo jen minimum firem.  Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Nejvýznamnějším kritériem, podle kterého si zákazník vybírá stavební firmy, je stále nabízená cena. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje okolnost maximálně ovlivňující rozhodování zákazníka, ohodnotili ředitelé stavebních společností tento faktor známkou 9,0. Dále se do rozhodovacího procesu silně promítá také vlastní předchozí zkušenost s danou firmou (7,2 bodu z 10) a termín dodání (6,3 bodu z 10). Nejmenší vliv má při výběru stavební společnosti naopak reklama (3,0 bodu z 10) a velikost firmy (4,7 bodu z 10).

„Je to jednoznačně cena a reference. Bohužel až při realizaci přichází zákazník – finální uživatel budovy – na to, že jedním z parametrů by měla být také schopnost stavební firmy, resp. jejích zaměstnanců, pracovat s novými, kvalitními a inovativními materiály, které mohou výrazně zvýšit celkovou výkonnost stavby, aniž by došlo k podstatnému zvýšení nákladů,“ říká Tomáš Rosák předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. Svůj názor přidává také Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o. „Dle mého názoru velmi záleží, zda je investorem veřejný, či soukromý subjekt. Veřejný investor se mnohdy snaží převážně o to, aby nemohl být napaden z netransparentnosti zadání, a proto jsou podmínky výběrového řízení relativně volné a klíčovým kritériem výběru je pak cena. Soukromý subjekt v mnohých případech jasněji definuje zadání, protože často má konkrétní představu o materiálech a poptá si jen dodavatele, kteří mu vyhovují. Pak opět převažuje cena, ale parametrů do rozhodovacího mixu přichází více. Kromě ceny jsou pro takovéhoto investora důležité i předchozí zkušenosti, kvalita a rychlost provádění díla a podněty na zlevnění výstavby.“ Jeho slova doplňujeMartina Hloušková, Cat Phones Business Unit Manager. „Stále přetrvává hodnocení na cenu, ale v současné době, kdy jsou kapacity firem často obsazené až na hranici únosnosti, se do popředí dostává také schopnost zakázku přijmout a realizovat v daném termínu. Dalšími kritérii jsou pak zkušenosti a ověřené reference.“

Stavební firmy samotné podle svých ředitelů získávají zakázky především na základě dlouhodobé spolupráce se zadavateli (7,3 bodu z 10) a na základě osobních kontaktů (7,2 bodu z 10). Nejméně se naopak spoléhají na přímou poptávku zákazníků (5,7 bodu z 10). Nadpoloviční většina (58 procent) stavebních firem je pak ochotna pro získání zakázky překročit své interní směrnice (tzv. risk management). U třetiny (36 procent) společností se však k tomuto kroku přistupuje jen zcela výjimečně, u pětiny (18 procent) zřídka, a často se tak děje jen u 4 procent stavebních firem. 

Rozporuplné je hodnocení novely stavebního zákona platné od 1. 1. 2018. Zatímco nadpoloviční většina (57 procent) ředitelů uvádí, že nepociťují oproti dřívějšku žádnou změnu, pětina (18 procent) stavebních firem si myslí, že novela zkomplikovala proces povolování staveb. Další pětina (22 procent) zastává názor, že v některých případech došlo ke zrychlení, zatímco v jiných je proces komplikovanější. Jen 3 procenta stavebních firem se domnívají, že novela pomohla zrychlit proces povolování staveb.

„K hodnocení novely stavebního zákona je zatím velmi brzy. Novela přinesla některé změny, které se dotýkají části investorů, především z oblasti rodinných domů, stavebních úřadů, včetně těch speciálních, případně firem a pracovníků působících v oblasti přípravy staveb. Avšak do každodenní činnosti stavebních, dodavatelských firem, zejména středních a velkých, novela nepřinesla výrazné vlivy, nebo se tyto, alespoň zatím, nijak významně neprojevily,“ říká Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. „Vidím mírné zlepšení, které však nepomáhá přípravě infrastrukturálních staveb ani ostatním velkým investicím,“ dodává Pavel Pilát, CEO, METROSTAV, a.s.

S požadavkem na úplatek při získávání zakázek se v minulém roce setkalo jen 6 procent stavebních firem. Se žádným takovým případem se naopak nesetkaly tři čtvrtiny (76 procent) dotázaných. Na otázku přitom odmítlo odpovědět 18 procent stavebních společností.  Třetina (33 procent) veřejných soutěží je pak řediteli stavebních firem hodnocena jako předem připravená „na míru“ konkrétnímu uchazeči.

„S tím, že by nějaká zakázka byla šitá na předem daného uchazeče, nemám žádnou zkušenost. Spíše jsou někdy vyžadována i na malé zakázky jednoduchého typu velmi přísná kritéria,“ tvrdí Pavel Dolanský, předseda představenstva, EDIKT, a.s.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2018 bude zveřejněna 4. června na Setkání lídrů českého stavebnictví 2018 na Pražském hradě.

Více  na: www.ceec.eu

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , stavební prvky , kovovýroba , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , zemní práce , autodoprava , výroba z betonu , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , podlahové krytiny , výroba oken a dveří , oplocení, brány