Ekonomické stavby, s.r.o. – výstavba rodinných domů

Nájmy obchodních center v letošním roce zdraží v průměru o 3,2 procenta; důvodem jsou především ceny pozemků, materiálů a stavebních prací

vydáno: 18.04. 2018

Zatímco v hlavním městě budou v následujících letech vznikat zejména velká obchodní centra, v regionech je predikována výstavba výhradně malých retailových nemovitostí. Ceny pronájmů obchodních center se v roce 2018 zvýší v průměru o 3,2 procenta, přičemž klíčovým faktorem pro zdražování jsou ceny pozemků, materiálů a stavebních prací. Míra neobsazenosti obchodních center se přitom oproti minulému roku snížila jak v Praze, tak v regionech ČR. Rentabilitu výstavby obchodních center nejvíce ovlivňuje dopravní dostupnost, hustota rezidenčního developmentu a zajímavý mix nájemců. Nově budou v obchodních centrech přibývat především kavárny a restaurace. Polovina developerů pozoruje nástup nových trendů ekologického chování spotřebitelů. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q1/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

V příštích letech budou v Praze podle ředitelů developerských společností vznikat zejména velká obchodní centra (50 procent), zatímco malá a střední se v hlavním městě budou objevovat podle pětiny (25 procent) developerů. V mimopražských regionech je naopak očekávána výstavba výhradně malých obchodních center do 20 tisíc metrů m2, přičemž velká ani středně velká centra zde podle predikcí vznikat nebudou.

Ceny pronájmů obchodních center budou dále zdražovat a v letošním roce se očekává jejich navýšení o 3,2 procenta. Pro následující rok 2019 plánují ředitelé developerských společností další zdražení nájmů retailových nemovitostí o 4,1 procenta. K hlavním faktorům způsobujícím růst cen nájmů přitom patří aktuální ceny pozemků (75 procent) a ceny stavebních prací a materiálů (75 procent). Rozdíl mezi poptávkou a nabídkou nových obchodních center se pak na zdražování podílí v menší míře (50 procent).

„Růst cen pronájmů v klíčových lokalitách je daný zejména dvěma základními faktory – převisem poptávky nad nabídkou a růstem ceny vstupů, tedy pozemků a stavebních prací. V horších lokalitách je pak růst cen pronájmů menší díky narůstající konkurenci v podobě on-line nakupování,“ říká Omar Koleilat, generální ředtel skupiny Crestyl.

Aktuálně se míra neobsazenosti obchodních center v Praze pohybuje na 3 procentech, což oproti minulému roku a výsledkům Studie developerských společností Q3/2017 představuje snížení neobsazenosti o 2 procentní body. Tento stav následně potrvá i v roce 2019. Mimo Prahu došlo ke snížení neobsazenosti o 3 procentní body na současná 4 procenta a v příštím roce se pak předpokládá její další mírný pokles o 1 procentní bod.

Faktorem, který zcela jednoznačně určuje rentabilitu projektu stavby obchodního centra, je jeho dopravní dostupnost. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka vyjadřuje maximální vliv na rentabilitu, obdržel od ředitelů developerských firem maximální počet bodů. Pro rentabilitu projektů je zároveň také podstatná lokalita na tzv. dopravním uzlu (9,3 bodu), hustota rezidenčního developmentu a zajímavý mix nájemců (obě shodně 8,7 bodu). Nejméně naopak rentabilitu ovlivňuje přiměřenost velikosti obchodního centra (6,5 bodu). Oproti minulému roku je přitom aktuální rentabilita projektů podle 83 procent developerů stejná, nižší rentabilitu zaznamenalo 17 procent ředitelů.

„Rentabilita výstavby obchodních center je dle našeho názoru ve srovnání s předchozím rokem stále stejná. Pro úspěch obchodního centra je klíčová snadná dopravní dostupnost, kvalitní mix nájemců, široká nabídka služeb a v neposlední řadě co největší vzdálenost od konkurence. Obchody jsou v současné době úspěšné pouze v těch nejlepších lokalitách,“ tvrdí Omar Koleilat, generální ředtel skupiny Crestyl. Svůj názor přidává také Milan Scholz, manažer pronájmů – PALLADIUM, Property Management Solutions s.r.o. „Rentabilita jakéhokoliv projektu je odvislá hlavně od úrovně kupní síly cílové masy zákazníků. Aktuálně na ni mají velký vliv rostoucí ceny stavebních prací a čím dál více nesmyslné akviziční náklady.“ Doplňuje jej Zdeněk Přichystal, jednatel, FUERTES DEVELOPMENT s.r.o. „Z hlediska rentability je důležitá zejména kvalita nájemců - tzv. tenant mix, dlouhodobé kontrakty - nájemní smlouvy, vazba na index inflace a 100% obsazenost retailových parků, dobrá dopravní obslužnost, atd.“ 

Nájemci přitom mají v současné době největší zájem především o malé obchodní prostory do 50 m2 (50 procent). Zvýšený zájem nájemců o střední a velké prodejní prostory pak shodně pociťuje čtvrtina (25 procent) ředitelů developerských firem. V obchodních centrech z hlediska typu nájemců přibydou v letošním roce podle nadpoloviční většiny (67 procent) developerů nejvíce kavárny a restaurace. Třetina (33 procent) je přesvědčena o tom, že mezi novými nájemci budou dominovat tradiční oblíbené značky a poskytovatelé služeb. Bezmála pětina (17 procent) ředitelů predikuje zvýšený zájem o obchodní plochy od nových značek ze zahraničí. Výdejní místa pro internetové obchody naopak podle developerů v obchodních centrech v roce 2018 přibývat nebudou. 

Nové trendy v oblasti ekologického chování spotřebitelů pozoruje v současné době polovina (50 procent) developerských firem. Alespoň částečně se s těmito trendy setkala další třetina (33 procent) developerů. Jednoznačně však ředitelé (83 procent) odmítají možné budoucí zasahování státu do provozu a charakteru obchodních center či samotných obchodů ekologickými normami.

Studie developerských společností Q1/2018 bude publikována již brzy na

www.ceec.eu

 

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , stavební prvky , kovovýroba , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , zemní práce , autodoprava , výroba z betonu , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , podlahové krytiny , výroba oken a dveří , oplocení, brány