Wienerberger

V prvním čtvrtletí roku 2018 vyhlásili veřejní investoři zakázky v hodnotě 60,7 miliardy korun

vydáno: 27.04. 2018

Od ledna do března letošního roku bylo vyhlášeno 2 257 veřejných soutěží v hodnotě 60,7 miliardy korun, což oproti srovnatelnému období minulého roku představuje desetinový nárůst počtu i objemu výběrových řízení. Počet ukončených a konkrétním dodavatelům zadaných zakázek se sice v prvním čtvrtletí roku 2018 pohyboval v meziročním srovnání na úrovni záporné stagnace, avšak jejich objem zaznamenal významný poloviční nárůst. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci března 2018.

V březnu letošního roku vyhlásili veřejní investoři celkem 891 výběrových řízení v souhrnné hodnotě 26,8 miliardy korun. V meziročním srovnání se jedná o nárůst počtu vypsaných soutěží o 7,9 procenta a zároveň jde oproti srovnatelnému období předchozího roku o nárůst objemu investic o 5,9 procenta. Největší zakázku měsíce března v hodnotě 2,25 miliardy korun vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky na rámcovou dohodu o dodávkách osobních automobilů v policejním i běžném provedení a dodávky vybavení servisních pracovišť pro automobily rezortu ministerstva pro období let 2018 až 2021.

V prvním čtvrtletí roku 2018 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 2 257 soutěží v souhrnné hodnotě 60,7 miliardy korun, přičemž v meziročním srovnání jde o desetinový nárůst počtu i objemu vyhlášených veřejných výběrových řízení (11,4, respektive 10,9 procenta). „Mírné zvýšení vypisovaných veřejných zakázek je ovlivněno především nízkou srovnávací základnou z r. 2017. Stavebnictví stále trápí málo veřejných soutěží především v segmentu dopravní infrastruktury a také jejich zpožďování z důvodů zdlouhavého vyřizování potřebné legislativy. Na realizaci dříve zasmluvněných zakázek se však již nyní obtížně zajišťují odpovídající výrobní kapacity,“ říká Jiří Procházka, obchodní ředitel, OHL ŽS, a.s.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2017 až 2018

Zakázky celkem

Počet

Hodnota

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

2017

1. čtvrtletí

2 026

È

-5,2

54 703

È

-25,7

2. čtvrtletí

2 015

È

-24,3

100 018

Ç

+17,8

3. čtvrtletí

1 787

È

-35,7

114 402

È

-41,9

4. čtvrtletí

1 867

Ç

+47,7

67 817

Ç

+102,8

Rok

7 695

È

-13,0

336 940

È

-13,3

2018

1. čtvrtletí

2 257

Ç

+11,4

60 687

Ç

+10,9

Leden až březen

2 257

Ç

+11,4

60 687

Ç

+10,9

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research        

"Dosavadní letošní vývoj v oblasti veřejných zakázek hodnotím z pohledu uchazeče velmi pozitivně. Zakázek, a tudíž práce, je na trhu dostatek, je to takové naše klasické „ode zdi ke zdi". Co mi však chybí, je lepší plánování a načasování těchto akcí. Mohli bychom pak lépe organizovat týmy a kapacity, aby byl konečný výsledek co možná nejlepší, a tudíž také investor spokojený. Očekávám, že tento zakázkový boom bude trvat ještě příští rok, a poté se můžeme zase pomalu připravovat na horší časy. Důležitým faktorem pro růst práce v našem odvětví je to, že v investorských organizacích se na delší dobu ustálil personální stav a přibývá vice odborníků v daných oborech," uvádí Lukáš Hruboň, obchodní ředitel, Valbek, spol. s r.o.

V období od ledna do března letošního roku bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 6 655 zakázek nebo jejich částí v celkové hodnotě 111,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku sice jde o zápornou stagnaci (pokles 0,3 procenta) počtu ukončených soutěží, avšak zároveň se jedná o bezmála poloviční (47,7 procenta) nárůst jejich objemu. Vývoj hodnoty byl ovlivněn několika významnými zakázkami z ledna 2018, a to především zakázkou Čepro Rámcová smlouva na poskytování dodávek určených druhů minerálních olejů prostřednictvím železnice 2018 v hodnotě 14 miliard korun. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2017 až 2018

Zakázky celkem

Počet

Hodnota

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

2017

1. čtvrtletí

6 673

Ç

+234,5

75 385

Ç

+133,8

2. čtvrtletí

5 635

Ç

+105,4

79 916

Ç

+96,7

3. čtvrtletí

6 775

Ç

+122,9

72 665

Ç

+19,9

4. čtvrtletí

8 121

Ç

+29,7

123 126

Ç

+29,2

Rok

27 204

Ç

+93,8

351 093

Ç

+53,5

2018

1. čtvrtletí

6 655

È

-0,3

111 317

Ç

+47,7

Leden až březen

6 655

È

-0,3

111 317

Ç

+47,7

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy HOCHTIEF CZ a.s., INFRAM a.s., Metrostav a.s., PRAGOPROJEKT a.s., SUDOP GROUP a.s., HBH Projekt spol. s r.o., Valbek, spol. s r.o.

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , stavební prvky , kovovýroba , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , zemní práce , autodoprava , výroba z betonu , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , podlahové krytiny , výroba oken a dveří , oplocení, brány