Wienerberger

Vedoucí projektů postrádá dvojnásobný podíl projektových firem oproti loňsku a hrozí zpomalení výstavby v příštím roce

vydáno: 13.09. 2017

Klíčovými faktory brzdícími v současné době další růst projektových firem jsou byrokracie státu, nekvalitní legislativa a nedostatek zkušených pracovníků. Chybí nejen samotní projektanti, ale také vedoucí projektů, které oproti minulému roku letos postrádá více než dvojnásobný podíl projektových kanceláří. Problém nedostatku pracovníků by podle ředitelů mohlo pomoci vyřešit školství zajištěním vyučujících s dostatečnými zkušenostmi, větším množstvím praktické výuky v rámci předmětů a povinnou praxí v projektové nebo stavební firmě. Vyplývá to ze Studie projektových společností 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností GRAITEC.

Hlavními negativními faktory, které aktuálně nejvíce brání českým projektovým firmám v růstu, jsou podle jejich ředitelů přílišná byrokracie ze strany státu společně s nekvalitní legislativou a nedostatek zkušené pracovní síly. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor maximálně brzdící rozvoj firmy, přiřadili projektové kanceláře těmto vlivům průměrnou hodnotu 7,6, respektive 7,1 bodu. Ve srovnání s minulým rokem, kdy byl nedostatek zkušených pracovníků hodnocen známkou 5,2, tak můžeme sledovat téměř čtyřicetiprocentní nárůst vážnosti negativního vlivu tohoto faktoru. V případě projektových společností zaměřených na inženýrské stavby představuje nedostatek lidských kapacit v letošním roce dokonce největší brzdou dalšího rozvoje (7,3 bodu z 10). Nejméně růstu projektových firem naopak brání nedostatečná optimalizace interních procesů (3,1 bodu z 10) a nedostatečné vybavení (3,3 bodu z 10). „Problém s nedostatkem pracovníků je vidět napříč celým sektorem stavebnictví a to už od investorské přípravy, přes projektovou přípravu až k samotné stavební realizaci. Proto i toto téma bude jedním z klíčových bodů největší diskuse investorů a projektantů v ČR, která proběhne na Konferenci ředitelů projektových společností 2017 příští týden za účasti členů vlády a téměř 600 ředitelů firem.“ říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

V polovině (49 procent) případů přitom firmám nejvíce chybí samotní projektanti, citelný nedostatek zaměstnanců na pozici vedoucích projektů pak vyjádřily dvě pětiny (41 procent) ředitelů společností. Z hlediska nedostatku vedoucích projektů jde přitom oproti minulému roku (17 procent) o více než dvojnásobné navýšení poptávky. Pracovníci managementu a back office naopak chybí jen minimálnímu počtu projektových kanceláří (2, respektive 4 procenta).

„Nedostatek, a to zdůrazňuji, kvalifikovaných pracovních sil, je v současné době problém, který řeší snad všechny firmy, které podnikají ve stavebním sektoru, jako celku. Vzhledem k objemovému i nominálním růstu počtu zakázek je největší poptávka po hotových a zkušených pracovnících s adekvátní kvalifikací, kteří budou okamžitě využitelní v rámci realizace zakázky,“ komentuje situaci Jan Lidral, Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH.

Ze strany českého technického školství by přitom podle ředitelů projektových kanceláří pomohlo problém s nedostatkem pracovních sil vyřešit především zajištění vyučujících s dostatečnými zkušenostmi a délkou praxe a více praktické výuky v rámci předmětů. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka maximálně pomáhá odbourat problém nedostatku pracovníků, dostaly tyto dva faktory 7,8, respektive 7,6 bodu. Významným přínosem by také podle ředitelů byla povinná praxe v projektové nebo stavební firmě (7,2 bodu z 10). Nejmenší vliv na úspěšné řešení problému by naopak mělo omezení humanitních oborů (5,6 bodu z 10). Podle společností zaměřených na projektování inženýrských staveb by výrazně pomohla i větší propagace technických oborů a zvýšený apel na rodiče potencionálních žáků (7,3 bodu z 10). „Základem je veřejná podpora, změna image stavebnictví a popularizace učňovského školství. Stavebnictví nabízí celou škálu zajímavých pracovních pozic s přidanou hodnotou. Konkrétními kroky by pak mohla být povinná praxe ve stavebních firmách, tzv. stínování, neboli vytváření vztahů mistr – učeň, dotace pro odborné školy a také individuální příspěvky studentům na dopravu a ubytování v místě školy,“ říká Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ a. s. „Ministerstvo školství by se mělo zaměřit na propagaci technicky zaměřených oborů vysokoškolského studia, dále se zacílit i na zvýšení praktických částí studia a v neposlední řadě se také snažit zatáhnout do výuky odborníky z praxe. A to jak formou seminářů či workshopů vedených těmito odborníky, tak i formou částečných úvazků. Odborníci z praxe jsou schopni na studenty přenést poznatky, které pro ně budou užitečné v jejich profesní kariéře. Atraktivní výukový program i s možností mezioborového studia je schopen přilákat studenty i k méně atraktivnímu technickému směru,“ nastiňuje možná řešení Lucie Bohátková, členka představenstva, SG Geotechnika a.s. „Po investičních pobídkách je nyní nutné pobízet podniky ke tvorbě učňovských středisek a technického vzdělávání pomocí odborníků z praxe. Praktické zkušenosti z práce v reálných podnicích v průběhu studia pomohou všem stranám,“ dodává Libor Suchánek, jednatel společnosti, SULKO, s. r. o.

„Situaci v našem oboru by napomohl větší zájem mladých lidí o vzdělání technické, ve srovnání s ostatními obory. Ovšem nevím, jak a zda to umí ministerstvo školství zařídit. Rovněž nám komplikuje život nezdravě malá nezaměstnanost. Zde by mohla účinně pomoci politická reprezentace, a to praktickými kroky ke snížení počtu zaměstnanců ve státní správě,“ říká David Krása, předseda představenstva a generální ředitel, METROPROJEKT Praha a. s. „Domnívám se, že Ministerstvo školství má celkem minimální vliv na to, aby na potřebné technické studijní obory nastoupilo více studentů. Jedná se o celospolečenský problém, který plyne z celkově negativního mediálního obrazu stavebnictví. Stavebnictví jakoby komplikuje život ve společnosti, chová se neekologicky, je spojováno s betonovou lobby. Bohužel - v současné době se nenajdou objektivní zprávy, které by patřičně vyzdvihly potřebnost stavařiny a její úspěchy,“ tvrdí Zdeněk Jeřábek, statutární ředitel, INFRAM, a. s.

V otázce vzdělání nastupujících pracovníků požadují projektové společnosti u více než dvou třetin (69 procent) vzdělání vysokoškolské a u čtvrtiny (27 procent) pak středoškolské v oboru. Jen u čtyř procent nových zaměstnanců je vyžadováno obecné středoškolské vzdělání. Toto rozdělení preferencí bez významnějších rozdílů platí pro projektové kanceláře bez ohledu na jejich zaměření.

Studie projektových společností 2017 bude publikována na největším setkání ředitelů investorských a projektových organizací v České republice –

KONFERENCI ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017 (19. září).

Účast již potvrdilo pět členů vlády ČR, kteří budou diskutovat s téměř 600 řediteli předních firem. 

Registrace na:

konference@ceec.eu

www.ceec.eu

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , kovovýroba , stavební prvky , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , zemní práce , autodoprava , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , podlahové krytiny , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , výroba z betonu , výroba oken a dveří , dřevostavby