TVI - Pur - rekonstrukce plochých střech

Volební rok - objem zadaných veřejných zakázek intenzivně roste, za prvních sedm měsíců až o 91 % na úroveň 182 mld. Kč

vydáno: 08.09. 2017

Zadávání veřejných zakázek v České republice nadále vykazuje výrazně kladnou bilanci, přičemž v meziročním srovnání jde o nárůst až o 91,2 procenta z hlediska objemu zakázek a 173,6 % z hlediska jejich počtu. Za prvních sedm měsíců roku 2017 bylo vyhlášeno celkem 4565 nových veřejných zakázek v souhrnné hodnotě 172,5 miliardy korun. Z těchto soutěží již byla přibližně čtvrtina zadána konkrétním dodavatelům, jejich objem však představoval jen necelou pětinu celkového objemu letos vypsaných veřejných investic. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2017.

Od ledna do července roku 2017 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 15 988 zakázek v celkové hodnotě 182 miliard korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku pak tyto hodnoty představují nárůst o 173,6 procenta v počtu ukončených soutěží a o 91,2 procenta z hlediska objemu investic. Zároveň jde s velkým náskokem o tříleté maximum počtu zadaných zakázek v prvních sedmi měsících roku (rok 2014: 7443 zakázek, 2015: 7852 zakázek, 2016: 5844 zakázek). „V prvních sedmi měsících tohoto roku jsme viděli velice výrazný nárůst objemu veřejných investic. Do jisté míry to souvisí i s proinvestiční politikou vlády a volbami, které v tomto roce proběhnou. Růst veřejných investic je vidět zejména ve stavebnictví, kde se podařilo oživit sektor a vrátit jej k růstu.“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. V roce 2017 došlo v porovnání s předchozím rokem k očekávanému oživení jak v pozemním, tak inženýrským stavitelstvím. Pro další vývoj v segmentu inženýrského stavitelství považuji za zásadní, aby se hlavním zadavatelům (ŘSD a SŽDC) podařilo rozběhnout velké zakázky, které se v současné době soutěží či připravují k uveřejnění,“ říká Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel, COLAS CZ, a.s.

Meziroční změny oznámení o zadání zakázky v letech 2016 až 2017

Zakázky celkem

Počet

Hodnota

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

2016

1. čtvrtletí

1 995

È

-29,4

32 241

È

-32,5

2. čtvrtletí

2 744

È

-23,2

40 623

È

-28,8

3. čtvrtletí

3 039

È

-33,1

60 623

È

-13,8

4. čtvrtletí

6 256

Ç

+51,2

94 524

Ç

+6,4

Rok

14 034

È

-6,9

228 012

È

-13,6

2017

1. čtvrtletí

6 673

Ç

+234,5

75 397

Ç

+133,9

2. čtvrtletí

5 639

Ç

+105,5

81 280

Ç

+100,1

Leden až červenec

15 988

Ç

+173,6

181 965

Ç

+91,2

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

V červenci roku 2017 vyhlásili veřejní investoři 524 výběrových řízení v celkové hodnotě 22,8 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku přitom jde o pětinový (21,3 procenta) pokles počtu vyhlášených soutěží a zároveň o bezmála třetinový (31,8 procenta) pokles jejich objemu. Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 4,6 miliardy korun vypsalo Ministerstvo vnitra ČR na poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) v období 2013 až 2017.

Od ledna do července letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 4565 soutěží v souhrnné hodnotě 172,5 miliardy korun. V meziročním srovnání se však jedná o šestnáctiprocentní (16,5 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a desetinový (10,1 procenta) pokles objemu vyhlášených veřejných investic. Obě hodnoty zároveň představují rekordní tříleté minimum. Zatímco se však výrazně negativní bilance objemu investic z počátku roku postupně snižuje, meziroční pokles počtu ohlášených soutěží naopak pozvolna narůstá. „Oblasti veřejných zakázek by velmi pomohlo plánování investic. Stále jsme svědky toho, že v jednom roce se staví v daném segmentu tak, že ani nejde sehnat potřebné kapacity a ve druhém roce investice spadnou na třetinu. Na takovouto houpačku bohužel neumíme reagovat a brání nám to v rozvoji a koncepci společnosti,“ říká Radek Mrázek, generální ředitel, místopředseda představenstva, BAK stavební společnost a.s. „Rozhodně by prospělo schválení a následné dodržování investičních plánů jako vládní priority s milníky a kontrolou plnění napříč resorty,“ dodává Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.

Meziroční změny oznámení o zakázce v letech 2016 až 2017

Zakázky celkem

Počet

Hodnota

Počet

Meziroční změna v %

mil. Kč

Meziroční změna v %

2016

1. čtvrtletí

2 137

Ç

+10,3

73 585

Ç

+26,3

2. čtvrtletí

2 662

Ç

+20,8

84 872

È

-14,5

3. čtvrtletí

2 781

Ç

+52,4

196 851

Ç

+266,5

4. čtvrtletí

1 264

È

-16,0

33 435

È

-34,2

Rok

8 844

Ç

+18,4

388 746

Ç

+48,4

2017

1. čtvrtletí

2 026

È

-5,2

52 263

È

-29,0

2. čtvrtletí

2 015

È

-24,3

97 412

Ç

+14,8

Leden až červenec

4 565

È

-16,5

172 483

È

-10,1

Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research        

Z výše uvedených výběrových řízení bylo již ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 27 procent ve vypsané hodnotě 32,1 miliardy korun, což představuje 19 procent celkového objemu oznámených soutěží. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 7 procent z celkového počtu oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 127,6 miliardy korun.

„Ze současného zákona o zadávání veřejných zakázek a z navazujících předpisů a pravidel jako jsou zadávací a obchodní podmínky vyplývá pro stavebnictví dnešní praxe, kdy pozice objednatele a pozice zhotovitele stavby je značně nevyvážená. Stavební firmy jsou ve snaze získat zakázku a naplnit kapacity tlačeny do velkých rizik, nabízejí práce za ceny, na nichž prodělávají, přistupují na neúměrně dlouhé garanční doby a tak jsou teď vlastně v situaci, že tlačí problémy před sebou. Pro stavebnictví není dobré to, když jediným kritériem pro rozhodnutí o vítězi je nejnižší cena. Stavba jako výrobek či produkt je ovlivňována celou řadou okolností, které při nejlepší vůli nelze vždy plně v čase postihnout a stanovit přesné náklady není jednoduché. Takže myslím, že by pomohla větší odvaha zákazníků tj. veřejných investorů přidělovat zakázky soutěžícím, kteří jsou ověření, spolehliví, technicky a technologicky zdatní, mají vlastní kapacity a např. zaměstnávají lidi z regionu a nejen těm, kteří nabídnou při otevření obálek nejnižší cenu. Ve stavebnictví je to díky jeho charakteru jinak než ve většině oborů. Takže v oblasti veřejných zakázek by neškodilo k věci přistupovat podobně jako v privátním sektoru. To nejlevnější nebývá nejlepší,“ tvrdí František Fryš, jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Partnery analýz veřejných zakázek jsou firmy Hochtief CZ a.s., Skanska a.s., Saint–Gobain Construction Products CZ a.s., CEMEX Czech Republic, s.r.o., Infram a.s., Metrostav a.s., Pragoprojekt a.s., Schindler CZ a.s., Dopravoprojekt a.s., SUDOP GROUP a.s.,  HSF System a.s., KLEMENT a.s., HBH Projekt spol. s r.o.

 

Více na www.ceec.eu

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , kovovýroba , stavební prvky , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , zemní práce , autodoprava , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , podlahové krytiny , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , výroba z betonu , výroba oken a dveří , dřevostavby