Wienerberger

Výběr firemních telefonů u projektových společností nejvíce ovlivňuje celková kvalita a kompatibilita s ostatními systémy

vydáno: 25.05. 2018

Projektové společnosti se při výběru firemních mobilních telefonů řídí v největší míře všeobecnou kvalitou zařízení a kompatibilitou se stávajícími systémy. Přístup k firemním mobilním telefonům má především vedení firmy a vedoucí projektů. Obměny telefonů se v nadpoloviční většině případů řídí aktuální potřebou a nikoli pevně daným časovým plánem. Při rozhodování mezi novinkami a dosavadními postupy dávají projektanti přednost inovativním řešením.  Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Klíčovým faktorem při výběru firemních mobilních telefonů je pro projektové společnosti všeobecná kvalita zařízení a jeho kompatibilita s ostatními systémy uvnitř firmy. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor maximálním způsobem ovlivňující výběr telefonu, ohodnotili ředitelé projektových společností tyto dva parametry známkami 7,9, respektive 7,7 bodu. „Naše zkušenost tento trend potvrzuje, firmy mají své interní systémy zpravidla propojeny s telefony zaměstnanců (např. pro organizaci schůzek se zákazníky, komunikaci s nimi, navigaci, sdílení dokumentů atd.), a tudíž je kompatibilita zásadní. Proto i naše telefony pokrývají celou řadu nadstandardních funkcí, které toto zajišťují,“ uvádí Martina Hloušková, Cat Phones Business Unit Manager. Nejméně se naopak firmy při výběru mobilních telefonů zaměřují na prodlouženou záruku zařízení (5,2 bodu z 10).

Přístup k mobilním telefonům mají podle ředitelů projektových společností především členové vedení firmy (94 procent) a vedoucí projektů (83 procent). Firemními mobily dále disponují v průměru tři čtvrtiny (75 procent) projektantů a dvě třetiny (69 procent) administrativních pracovníků. „Firmy zpravidla využívají více modelových řad. Orientují se podle pozice jednotlivých zaměstnanců, ale hlavně také podle toho, k čemu telefon jejich lidé potřebují. Některé naše modelové řady mají např. termovizi, laserové měření, prachu a vodě odolné vlastnosti nebo se dají ovládat i v rukavicích, což pomáhá především pracovníkům přímo na stavbách,“ uvádí Martina Hloušková, Cat Phones Business Unit Manager. Pevně daný plán na obměnu těchto telefonů má zhruba třetina (32 procent) projektových firem, přičemž pětina (20 procent) je obměňuje do 2 let, desetina (12 procent) pak uskutečňuje výměny do 5 let. Dvě třetiny (68 procent) společností obměňují zaměstnancům firemní mobily bez pevného plánu dle potřeby.

„Projektové i stavební firmy se snaží využívat řady nových moderních technologií a systémů, které dnes trh nabízí. Od možnosti využívat BIM při přípravě, realizaci i následné správy budov přes inovativní produkty, které zrychlují dobu výstavby a kladou menší nároky např. na potřebný prostor, což zejména využijí developeři,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Nabídka systémů, které mohou technologicky zkrátit dobu realizace stavby, je z důvodu navyšování mzdových nákladů velmi atraktivní pro 76 procent projektových firem. Menší důležitost jí přikládá 18 procent společností, které uvádějí, že disponují pro zpracování zakázek dostatečnou časovou rezervou. Za nedůležité považuje podobné nabídky zbývajících 6 procent projektantů.

Při volbě mezi inovativním řešením/výrobkem (na trhu méně než 2 roky) a léty prověřenými postupy dává mírně nadpoloviční většina (59 procent) projektových firem přednost novým řešením. Pro dalších 12 procent nehraje doba výrobku na trhu žádnou roli, pokud ten splňuje jejich požadavky. O novinkách na trhu a jejich kvalitě se přitom projektanti nejčastěji (49 procent) dozvídají od prodejců a uživatelů, v menší míře pak z webu a sociálních médií (36 procent) a se značným odstupem také od těch, kteří s výrobky manuálně pracují (12 procent). Tisk jako zdroj informací o oborových novinkách využívá jen minimum (3 procenta) projektových společností.

Archiv článků

Nejhledanější kategorie

stavební firmy , zámečnictví , truhlářství , stavební prvky , kovovýroba , plastová okna , izolace a zateplení , stavební poradenství , prodej stavebnin , garážová vrata , dekorativní stavební prvky , ocelové konstrukce , zemní práce , autodoprava , výroba z betonu , výroba stavebních prvků , elektroinstalace , podlahové krytiny , výroba oken a dveří , oplocení, brány