Ivan Drbal

Naše firma se zabývá zejména prováděním studnařských prací a to jak výkop studní tak i opravy a číštění, budováním jímek a domovních septiků. Provádíme však i zemní práce a poskytujeme kontejnerovou dopravu.

Dnem 3.4.1991 vzniklo rodinné sdružení podnikatelů Drbal a spol, do kterého vstoupili bratři Drbal Miloš (1954) a Drbal Ivan (1943), jeho syn Drbal Ivan ml.(1969), a synův tchán Filípek Josef (1949).

Všichni do té doby pracovali v přidružené výrobě JZD Hrubá Vrbka, která se zabývala studnařstvím a výstavbou železobetonových spouštěných studní a jímek.

První dva jmenování zde působili přes 15.let. Studnařství ovšem byla záležitost 100- leté tradice, protože již děda bratrů Drbalů se touto činností zabýval a jejich otec Rudolf s bratry Josefem a Karlem byly vyhlášená studnařská firma.

Nově založené sdružení pokračovalo v předešlé náplni a věnovalo se především studnařské činnosti,budování jímek a domovních septiků. V roce 1994 při plynofikaci obce Chválkovice, ve které firma sídlí, pomáhala firma s výkopovými pracemi při pokládce plynu vyškovské firmě Quantum a to bylo pro její další náplň rozhodující.Dobrá spolupráce s firmou Quantum pokračovala v dalších obcích okresu (Podomí,Moravské Prusy, Boškůvky,Uhřice a další ), a tak se staly zemní práce na plynofikaci převažující činností firmy.

Od konce roku 1995 si firma přibrala zaměstnance, nejdříve opět z rodiny, a pak několik dalších z okolních vesnic.Takto firma působí dosud. Většinu roku se zabývá pracemi na plynofikaci, dále dle zakázek studnařským pracemi kde převažují práce na čištění a opravách studní na výkopem nových. Dále pak výkop a pokládání kanalizace,el.kabel,vodovodů. Od roku 2001 se změnou v zákonech, odstoupila firma od používání názvu Drbal a spol,sdružení na současný název Ivan Drbal.

Kopání studní

Kopání studní je prováděno strojně bagrem DH 112, proto je třeba mít světlost vjezdu na pozemek určený pro výkop studny tj. šířka min 2,30 m - výška min. 3,3 m ( možnost snížit o výšku kabiny).

Studna je vystrojena betonovými skružemi o vnitřním průměru 1 m a uzavřena betonovým dvoudílným poklopem se zámkem. Strojní zařízení je schopno vykopat studnu do hloubky cca 15m , v případě potřeby větší hloubky studny se pokračuje ručně (jen vyjiměčně.Spára mezi skruží a zeminou je vyplněna štěrkem.

Zákazník zajistí pouze el.přípojku 380 V, stavební povolení a vytyčí si místo pro výkop studny.Firma za kvalitu ani množství vody neručí. Po dohodě se zákazníkem firma odveze vytěženou zeminu na jím určené místo (není v ceně studny).

Čištění studní

Základ pro dobrou kvalitu vody ve studni je zamezení možnosti znečištění z venku, proto je důležité uvést hlaví studny do takového stavu, aby se zamezilo možnosti vnikání dešťové a povrchové vody, které obsahují množství nečistot, bakterií a také zamezení možností padání mechanických částic a zvířat. Pokud je tedy vadná vrchní skruž nebo poklop tak se vymění.

V případě že je studna v úrovni terénu a povrchová voda nemá možnost odtékat směrem od studny, nadstaví se studna další skruží a terén se dle potřeby upraví.

V tomto případě se rozebere vrchní část kamení a vloží se na železný profil (pokud je nutné z důvodu průměru stávající studny) nová betonová skruž a ta se obetonuje. Terén se opět vyspáduje směrem od studny.

Když je upraveno zhlaví studny, voda se vyčerpá kalovým čerpadlem a pomocí vrátku se vyčistí studna tak, že v ní nezůstanou žádné mechanické nečistoty ani bahno. Pak se od vrchu studny opláchne stěna vysokotlakým přístrojem Krenzle, studna se vydenzinfikuje přípravkem Savo a znovu se vyčerpá. Tak je studna opět připravena k dalšímu bezproblémovému použití.

Jímky

Firma se zabývá budováním spouštěných studní a jímek již řadu let a tím získala spoustu zkušeností.

Firma provádí spoustěné jímky a studny výhradně kruhového tvaru o vnitřním průměru 2,3,4 a 6m do hloubky 12 - 15 m. Díky použité technologii se lehce vyrovná s přítomností povrchové i spodní vody a zajistí nepropustnost jímky oběma směry. Jámu není třeba pažit a tím se snižují náklady na stavbu.

Pokud se jedná o jímky a septiky menších objemů,např. pro domy, využívá firma k zabudování betonových prefabrikátů nebo polypropylenových nádrží jiných výrobců.

Zémní práce

Provádíme výkop rýh včetně uložení inženýrských sítí,teréní úpravy,skrývku zeminy včetně odvozu, provádění protlaků propichovacím hydraulickým zařízením Plynoprojekt, propichovací vzduchovou raketou Vermeer.

Poskytujeme kontejnerovou dopravu - 3t a 5t:

  • přistavení a odvoz kontejneru,
  • likvidaci suti a domovního odpad,
  • rozvoz písků a stavebního materiálu,
  • zbudování zpěvněných ploch a cest,
  • vyvážení hnojů se stájí a chlívů malým kolovým nakladačem,
  • čištění kanalizací,
  • stavění klenbených sklepů s prefabrikátů.

Chválkovice u Bučovic 149

Bohdalice

68341

telefon: 602 703977

fax:

stránky: http://www.ivandrbal.cz

Kontaktujte tuto firmu


Působnost: ,

Zařazeno v: autodoprava, vrtání a čištění studní, zemní práce

Vloženo: 18.01.09

Počet zobrazení: 7362

Kde najdete tuto firmu?

Přejít na mapu

GPS 49.217714 17.030969

Kategorie